תחזוקת צמיגים נכונה


תחזוקת צמיגים נכונה

תחזוקה נכונה של צמיגים תבטיח תפקוד יעיל, אופטימאלי וארוך טווח של הצמיגים. צמיגים שאינם זוכים לתחזוקה נכונה הם צמיגים שלא יוכלו לבצע את תפקידם כראוי, ויהיה מסוכן לנסוע איתם על הכביש, יהיה קשה לבלום איתם, ויהיה קשה לנהוג נהיגה בטוחה.

אז איך שומרים על תחזוקת צמיגים אופטימאלית ?

  • לחץ אוויר – לחץ אוויר בצמיגים תמיד צריך להיות מותאם למה שנקבע ע"י יצרן הצמיגים, מומלץ בחום לא להגיע למצבים שבהם יש יתר לחץ אוויר בצמיגים או שבהם יש חסר לחץ אוויר בצמיגים , שני המצבים הללו לא בריאים לצמיג ולא מועילים לו, ומקטינים את אורך החיים של הצמיג.

  • רמת השחיקה של הצמיג צמיג שחוק הוא צמיג שאיבד כבר את החריצים העמוקים שיש בכל סוליה של צמיג תקין, צמיג שחוק הוא צמיג שהנסיעה איתו אינה בטוחה משום שקשה לרכב לבצע את מהלכי הנסיעה השונים, רכב עם צמיגים שחוקים יתקשה להאט, ויתקשה לבלום, והאחיזה שלו בכביש היא חלשה לכן מומלץ להחליף את הצמיגים השחוקים. אנשי מקצוע מענף הצמיגים טוענים שצמיג שחוק הוא צמיג שעומק החריצים שלו אינו עולה על 2 מ"מ.

  • מהי מידת היובש של הצמיג – צמיג יבש הוא תוצר של האקלים החם הקיים במדינות המזרח התיכון, זהו צמיג, שבו הגומי מתייבש אט אט ומאבד את תכונת הגמישות החיונית כל כך לצמיג. נסיעה עם צמיגים יבשים היא נסיעה מסוכנת ולכן מומלץ להחליף אותם בצמיגים חדשים.

  • זהירות מחום יתר –בנקודת המגע בין הכביש והצמיג נוצר חום עקב החיכוך, החום משתנה בהתאם לפרמטרים של רמת לחץ האוויר בצמיג ורמת העומס על הצמיג, במקרה שיש נסיעה ממושכת במצב של עומס מלא ולחץ אוויר נמוך, יש סכנה שהחום של הצמיג יהיה גבוה ואם החום יעלה מעל 100 מעלות אזי יש סכנה של התפוצצות הצמיג.

אלו הם העקרונות הראשיים של תחזוקת צמיגים, אז מי מכם שרוצה לשמור על צמיגים שיבטיחו לו נסיעה בטוחה ושיהיה להם אורך חיים ארוך, מומלץ לו להשקיע לא רק ברכישת צמיגים אלא גם להקפיד על תחזוקת צמיגים נכונה ובהתאם לכללים , כזו שתבטיח נסיעה בטוחה ברכב, ותפקוד אופטימאלי של צמיג שהוא המקשר בין הרכב לכביש.